02wrz

Konferencja Październik 2021 – Odbiorcy

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.wspolnyswiat.org

(zakładka Konferencja -> Zgłoszenia)

do dnia 04.10.2021r.


Do kogo jest skierowana Konferencja?


• do lekarzy pediatrów, psychiatrów, neurologów, lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności

• do dyrektorów i  pracowników pomocy społecznej, pracowników socjalnych

• do pedagogów, psychologów i logopedów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz terapeutów z innych ośrodków zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym

• do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli

• do dyrektorów i nauczycieli szkół masowych, szkół specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

• do  pracowników samorządowych organizujących proces kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych oraz realizujących inne działania wspomagające rozwój dziecka i zapobiegające wykluczeniu społecznemu

• do rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu