Obrazek
02wrz

Konferencja Październik 2021 – Program

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja odbywa się poprzez stronę www.wspolnyswiat.org

(zakładka Konferencja -> Zgłoszenia) do dnia 04.10.2021 r.Program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników.

10.00 -10.15 Otwarcie konferencji, wystąpienia gości.

10.15-11.00 Anna Chwałek, Stowarzyszenie Wspólny Świat, Biała Podlaska

„Znaczenie i rola współpracy międzynarodowej w podnoszeniu jakości pomocy na rzecz osób z autyzmem”.

11.00 – 11.45 Tatiana Sawicz „Realizacja projektu międzynarodowej pomocy technicznej „Rozwój współpracy transgranicznej w udzielaniu pomocy osobom z autyzmem na granicy polsko-białoruskiej” po stronie białoruskiej: zadania, cechy i perspektywy”

11.45 – 12.30 prof. dr hab. Przemysław Bąbel  Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

„Dlaczego powinniśmy zaufać nauce? Naukowe i pseudonaukowe metody terapii osób z autyzmem”

12.30- 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.30 Tatsiana Yemelyantsava,  dr n. med., kierownik Pracowni badań medycznych

i rehabilitacji w zaburzeniach psychicznych i behawioralnych, Republikański Ośrodek Naukowo-Doświadczalny Badan Medycznych i Rehabilitacji, Mińsk

„Aktualne problemy diagnozy i Rehabilitacji Osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Republice Białorusi”

13.30 – 14.15 mgr Małgorzata Rybicka, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni.

„Dorosłe osoby w spektrum autyzmu w Polsce”

14.15 – 15.00  mgr Joanna Grochowska, Fundacja Synapsis, Warszawa,  „Potrzeby, trudności i ograniczenia dorosłej osoby z autyzmem. Jak diagnozować? Jak wesprzeć? Jak pomóc?”

 

 

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu