Obrazek
14sty

Konferencja międzynarodowa na Białorusi

[10.01.2020]

➡ Kilkunastoosobowa grupa pracowników Stowarzyszenia „Wspólny Świat”uczestniczyła dzisiaj w międzynarodowej konferencji„System kompleksowej pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, która odbyła się w Brześciu na Białorusi.

 

➡ Konferencja jest jednym z elementów projektu pt. „Rozwój współpracy transgranicznej

w zakresie pomocy osobom z autyzmemna pograniczu polsko- białoruskim” realizowanym

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

i jest wdrażany w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu

Leninskiego miasta Brześć.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu