22kwi

Monika Męczyńska-Hordejuk kursy i szkolenia

Kursy doskonalące:

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.I , II.

2010r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. – Budowanie zespołów w organizacji  i praca z rodziną.

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi  zachowaniami  u dzieci ? metoda Carole Sutton.

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I ST.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie

indywidualnych programów stymulacyjnych.

2011r. – Metoda dobrego startu ? część praktyczna.

2012r. -Terapia Ręki. I ST.

2012r. – Program Rozwoju Komunikacji Makaton ( szkolenie podstawowe).

2012r. ? Diagnoza i Terapia zespołu Aspergera.

2012r. – Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r. – Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.

2012r.. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki 2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu