22kwi

Marlena Męczyńska kursy i szkolenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

Kursy doskonalące:

2010r. – Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz. I, II.

2010r. – Budowanie zespołów w organizacji i praca z rodziną..

2010r. – Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- profil Psychoedukacyjny PEP-R.

2010r. – Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci  – metoda Carole Sutton .

2011r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I ST.

2011r. – Wspomaganie funkcjonowania osób z autyzmem poprzez stymulację sensomotoryczną. Tworzenie indywidualnych programów stymulacyjnych cz.I, II.

2011r. – Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się.

2011r. – Metoda Dobrego Startu –  część praktyczna.

2011r.-  EEG Biofeedback Ist.

2011r. ? Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona.

2012r. – TERAPIA RĘKI? I , II ST.

2012r. – Program Rozwoju Komunikacji Makaton ( szkolenie podstawowe).

2012r. ? Konferencja ?Autyzm z Klasą?.

2012r. ? Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.

2012r. – Konferencja ?Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem.?

2012r.-  Szkolenie podstawowe ?PECS?.

2012r.- EEG Biofeedback II ST.

2012r. – Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi ?trening umiejętności społecznych.

2013r. – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I I ST.

2013r. ? Wspieranie procesu nauki czytania metodą Glenna Domana.

2013r. ?Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą A.A. Tomatisa.

2013r. ?? PECS? ? poziom 2.

2013r. ? Terapeuta Integracji Sensorycznej.

2013r. ? ?PECS? ? Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych.

2013r. ? ?Funkcjonalne podejście do stosowanej analizy zachowania ? Podejście  Pyramid?.

2013r. ? Zastosowanie arteterapii i muzykoterapii w  procesie rehabilitacji dziecka z autyzmem.

2014r. ? EEG Biofeedback II ST.

2014r. ? Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu