Obrazek
29sty

Muzykoterapia

U wielu dzieci z autyzmem występują ograniczone zdolności abstrakcyjnego myślenia, trudności ze zrozumieniem informacji słuchowych i wzrokowych oraz problemy z uszeregowaniem wydarzeń lub zorganizowaniem informacji w sposób użyteczny i znaczący. Poprzez muzykoterapię i dostarczanie różnych  doświadczeń muzycznych dzieciom z autyzmem  terapeuci starają się zmienić ich specyficzne zachowania, polepszyć istniejące uwarunkowania oraz nauczyć nowych umiejętności. Jest ona stosowana, aby przygotować oraz poprowadzić organizm w kierunku adaptacji funkcjonalnej. Zajęcia muzykoterapii wspierają w rozwoju dzieci, które nie mają  umiejętności lub chęci komunikowania się zarówno na poziomie werbalnym, jaki i niewerbalnie. Improwizacje wokalne zawierające kombinacje samogłoskowe i spółgłoskowe mają na celu stymulowanie lub kształtowanie ekspresji wokalnej oraz mogą wspomagać doskonalenie intonacji, tempa i melodii mowy a także artykulacji.

Dzieci, które nie komunikują się werbalnie są szczególnie dobrymi kandydatami do pracy metodami muzykoterapii. Dzieci te uczą się innych sposobów wyrażania siebie poprzez alternatywną formę komunikacji – muzykę, która daje im  możliwość wyrażania uczuć i myśli.
Muzykoterapia uczy prawidłowej interpretacji i integracji bodźców sensorycznych. Ponadto poprzez zapewnienie  bodźców, które łączą w sobie muzykę oraz działania powiązane z muzyką  redukuje zachowania autostymulacyjne  dzieci z autyzmem. Kiedy podejmowane są specyficzne działania rytmiczne, instrumentalne, wokalne i ruchowe mogą one skutkować słuchowo-wzrokową integracją, zwrotnym planowaniem ruchowym, koordynacją ciała i umysłu, umiejętnością szeregowania, organizacją zadań oraz przystosowaniem do środowiska dźwiękowego. Muzykoterapia pozytywnie wpływa na stan i rozwój emocjonalny dzieci z autyzmem, obniża poziom napięcia, lęku, zmniejsza labilność emocjonalną.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu