08kwi

PFRON 2016-17

W  związku  z  podpisaniem  umowy  na  realizację  projektu  ?WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej?,  dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie  prowadzi rekrutację:

1-      beneficjentów projektu,

2-     pracowników projektu.

1-      Beneficjentami projektu mogą być podopieczni placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie ?WSPÓLNY ŚWIAT?- przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka terapii. Beneficjentami będą osoby, które uczestniczyły w projekcie współfinansowanym przez PFRON w okresie 01.04.2013- 31.03.2016 oraz 9 osób nowych.

2-      Pracownikami projektu  mogą być osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia danej terapii oraz mający doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje pod nr tel.509846511 lub w siedzibie Stowarzyszenia-

Biała Podlaska, ul. Pokoju 22

Termin realizacji projektu: 01.04.2016- 31.03.2018.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

– terapia pedagogiczna- zajęcia indywidualne;

– terapia psychologiczna- zajęcia indywidualne;

– terapia logopedyczna- zajęcia indywidualne;

– terapia integracji sensorycznej- zajęcia indywidualne;

– muzykoterapia- zajęcia indywidualne;

– arteterapia- zajęcia indywidualne;

– terapia w sali doświadczania świata- zajęcia indywidualne;

– dogoterapia- zajęcia indywidualne;

– fizjoterapia- zajęcia indywidualne;

– terapia EEG Biofeedback- zajęcia indywidualne;

– terapia czaszkowo- krzyżowa- zajęcia indywidualne;

– trening słuchu Tomatisa- zajęcia indywidualne;

– indywidualna stymulacja słuchu Johansena- zajęcia indywidualne;

– zajęcia na basenie- zajęcia grupowe;

– zajęcia metodą Weroniki Sherborne- zajęcia grupowe;

– zajęcia grupowe z muzykoterapii.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w miesiącach: IV- VI oraz IX- III.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu