05kwi

Walne zebranie członków Stowarzyszenia

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

(17.06.2016 r. ?piątek,  godz. 16.00)


Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? informuje, iż w dniu 17.06.2016 r. (piątek) o godz. 16.00  odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? zatwierdzające sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Zachęcamy wszystkich członków do udziału w zebraniu i lektury sprawozdań zamieszczonych na stronie internetowej stowarzyszenia. Sprawozdania dostępne są ponadto do wglądu w księgowości jednostki od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do godz. 16.00.  W przypadku pytań związanych z treścią sprawozdań finansowych informujemy, iż osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień jest główny księgowy oraz jego zastępca.  W odniesieniu do sprawozdania merytorycznego odpowiedzi udziela prezes stowarzyszenia.

Z poważaniem ,Zarząd Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? w składzie:

Anna Chwałek ? Prezes

Alina Sucharzewska ? V-ce Prezes

Marta Łukowska Almaszy ? Skarbnik

Maria Krzewicka ? Sekretarz

Ewa Chamicewicz – Członek

 

Biała Podlaska, dnia 17.06.2016r.

Porządek

Walnego Zebrania Sprawozdawczego

członków Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? w Białej Podlaskiej

w dniu 17 czerwca 2016 roku

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? z działalności za 2015 r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?
  z działalności w 2015 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • -Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego  z działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat?  za 2015 r. Uchwała nr 1/2016/W
 • -Zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? za 2015 r. Uchwała nr 2/2016/W
 • -Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia ?Wspólny Świat? za 2015 r. Uchwała nr 3/2016/W
 • -Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015r Uchwała nr 4/2016/W

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu