Obrazek
16cze

Rada Budowy i ocena postępu prac budowlanych

[16.06.2020]

Kolejne spotkanie Rady Budowy, podczas którego omówiony został aktualny i przewidywany postęp prac budowlanych. Dwa kolejne budynki naszego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem prezentują się okazale 🙂

 

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko- białoruskim”, dofinansowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wykonawca inwestycji to firma „Budomex” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, nadzór inwestorski sprawuje bialska firma Ivestcom Sp. z o.o.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu