Obrazek
16cze

Słów kilka o muzykoterapii prowadzonej przez naszych muzykoterapeutów

[16.06.2020]

Jakie rodzaje terapii prowadzimy w naszych placówkach? Zamieszczamy słów kilka o muzykoterapii.

U wielu dzieci z autyzmem występują ograniczone zdolności abstrakcyjnego myślenia, trudności ze zrozumieniem informacji słuchowych i wzrokowych oraz problemy z uszeregowaniem wydarzeń lub zorganizowaniem informacji w sposób użyteczny i znaczący. Poprzez muzykoterapię i dostarczanie różnych doświadczeń muzycznych dzieciom z autyzmem terapeuci starają się zmienić ich specyficzne zachowania, polepszyć istniejące uwarunkowania oraz nauczyć nowych umiejętności.Jest ona stosowana, aby przygotować oraz poprowadzić organizm w kierunku adaptacji funkcjonalnej.

Zajęcia muzykoterapii wspierają w rozwoju dzieci, które nie mają umiejętności lub chęci komunikowania się zarówno na poziomie werbalnym, jaki i niewerbalnie. Improwizacje wokalne zawierające kombinacje samogłoskowe i spółgłoskowe mają na celu stymulowanie lub kształtowanie ekspresji wokalnej oraz mogą wspomagać doskonalenie intonacji, tempa i melodii mowy, a także artykulacji. Zajęcia muzykoterapii są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”. Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla zainteresowanych polecamy kanał Muzykoterapia SWS na You Tube, który jest prowadzony przez naszych muzykoterapeutów.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu