Obrazek
17cze

RITA przemiany w regionie

Kolejna dobra informacja 🙂

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” otrzymało dotację na realizację projektu „Pokrycie wkładu własnego w projekcie PBU Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Dofinansowanie w projekcie PBU obejmie koszt zorganizowania dwóch szkoleń dla nauczycieli białoruskich w zakresie „Podstawy autyzmu” oraz „Metody pracy z osobami z autyzmem”, które odbędą się w Brześciu na Białorusi oraz część kosztów administracyjnych i koszty audytu zewnętrznego. Wysokość wsparcia z Programu Rita – Przemiany w Regionie wynosi 39 178 zł.Realizacja działań jest przewidziana do września 2021 roku.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu