Obrazek
17cze

Prezentacja zajęć z integracji sensorycznej

[17.06.2020]

Prezentujemy kolejne zajęcia prowadzone w naszym ośrodku – integracja sensoryczna.

Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia do własnego organizmu. U dzieci z autyzmem występują zaburzenia przetwarzania sensorycznego, które prowadzą do błędnego odbioru otaczającego świata. Zaburzone przetwarzanie zmysłów utrudnia dalszy rozwój dziecka i prowadzi do przejawiania różnorodnych zachowań takich jak np. preferowanie jednego rodzaju ubrań, reagowanie śmiechem na ból, uderzanie kolanami lub głową w podłogę, drapanie się, ograniczony repertuar spożywanych posiłków, wykonywanie nagłych ruchów ciałem, uporczywe wpatrywanie się w wirujące przedmioty i wprawianie ich w ruch wprost przed oczami, kiwanie się, wpatrywanie się wprost w słońce, pocieranie powiek, zatykanie uszu, krzyki, przybieranie dziwnych pozycji ciała.

Zaburzenia mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów i przejawiać się w różny sposób i z rożnym nasileniem u poszczególnych dzieci. Terapia integracji sensorycznej ma na celu wyrównywanie zaburzeń i braków w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej. Szczególną uwagę zwraca się na zmniejszanie trudności związanych ze zmysłem równowagi, dotyku i czucia głębokiego. Najważniejszym celem terapii jest wypracowanie tolerancji u dziecka na napływające bodźce z otoczenia i umiejętności właściwego reagowania na te bodźce. Poprzez terapię SI układ nerwowy i mózg uczą się integrować wrażenia zmysłowe i nabywają doświadczenia w ich celowym wykorzystaniu. Zajęcia integracji sensorycznej są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”.Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu