Obrazek
18cze

Zajęcia arteterapii w ramach projektu „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”

[18.06.2020]

Zajęcia arteterapeutyczne polegają na wykorzystywaniu technik plastycznych i ich wytworów do terapii. Arterapia jest spontaniczną twórczością osoby uczestniczącej w zajęciach pod kierunkiem arteterapeuty.

Pobudza jej aktywność i kształtuje kreatywność. Do realizacji celów terapeutycznych arte­terapia wykorzystuje wiele technik plastycznych: rysunek, malar­stwo, rzeźbę, tkaninę artystyczną, collage i inne.W przypadku dzieci z autyzmem arteterapia pełni rolę korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną. Arteterapia pomaga w rozpoznawaniu emocji, uwalnianiu i odreagowaniu ich a także w wyrażaniu tych emocji w sposób akceptowany przez otoczenie.Terapia przez sztukę może także wzmacniać poczucie bezpieczeństwa dziecka, zmniejszać poziom napięcia emocjonalnego, wzmagać świadomość motywów własnych działań i zachowań, pomaga uaktywniać komunikację niewerbalną.Arteterapia pozwala na rozwijanie własnych działań twórczych, rozwój wyobraźni, uzewnętrznianie świata przeżyć i odczuć dziecka, zrozumienie własnych potrzeb i pragnień, kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic.Zajęcia pobudzają dziecko sensorycznie, pozwalają na poznanie innego niż własny punkt widzenia, pomagają zaspokajać potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia docenianym i rozumianym, pomagają w akceptacji siebie i innych, działają relaksująco i wyciszająco. Zajęcia arteterapii są prowadzone w ramach projektu „WSPÓLNY ŚWIAT- kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”.Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu