Obrazek
17cze

Szkolenie z zakresu podstaw autyzmu oraz metod terapii z osobami z autyzmem dla nauczycieli z Brześcia

[17.06.2021]

Jednym z elementów realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” projektu „ Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim” jest przeprowadzenie szkoleń z  podstaw autyzmu oraz metod terapii z osobami z autyzmem dla białoruskich nauczycieli i pedagogów.

Szkolenia są prowadzone przez Annę Chwałek oraz Martę Łukowską -Almaszy w Brześciu na Białorusi. Realizacja tej części zadania to bardzo ważny transfer wiedzy i doświadczeń. Zadanie jest współfinansowane z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wkład własny do tego komponentu zadania jest dofinansowany z Programu Rita-Przemiany w Regionie.

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu