Obrazek
29sty

Metoda terapii Tomatisa


Metoda Tomatisa jest (podobnie jak metoda Johansena) metodą stymulacji sensorycznej, służącą kształtowaniu umiejętności prawidłowego, efektywnego słuchania. Celem jej zastosowania jest umożliwienie danej osobie rzeczywistego przyswojenia rytmów i dźwięków danego języka, pozwalając uchu na skuteczne dostosowanie się do nich w celu dokonania ich analizy i wytwarzania. W procesie terapii dziecko jest poddawane działaniom określonych sekwencji dźwięków. Przekazywany dźwięk, by wywołać efekt terapeutyczny, jest uprzednio obrobiony laboratoryjnie. Terapia podzielona jest na seanse trwające 2 godziny w dwóch piętnastodniowych cyklach. Sesja są przedzielone fazami wypoczynkowymi zwanymi ? integracją?, które czynią postępy bardziej trwałymi. Bierne odsłuchiwanie dźwięków może być uzupełnione
aktywnymi seansami słuchowymi, które mają  formę głośnego czytania lub powtarzania, w trakcie którego głos jest nieustannie modyfikowany i przetwarzany zgodnie ze specyficznymi parametrami efektu Tomatisa.
Stymulacja słuchowa, oddziałując na połączenia nerwowe, poprawia odbiór, przetwarzanie i emisję dźwięku wpływając tym skutecznie na komunikowanie się  a także na poprawę jakości relacji społecznych. Metoda Tomatisa może mieć bardzo pozytywny wpływ na selektywność uwagi poprzez kształtowanie i rozwój automatycznego mechanizmu wykrywania przez mózg zmian. Oddziałuje także na system limbiczny (odpowiedzialny za sferę emocji, pamięć i uczenie się), z którym połączony jest system słuchowy przyczyniając się do redukowania zaburzeń emocjonalnych takich jak depresja czy stany lękowe.  Oddziałując na układ przedsionkowy, znajdujący się w uchu wewnętrznym i połączony z wieloma ośrodkami mózgu, reguluje  także napięcie mięśniowe, a tym samym wpływa pozytywnie na utrzymanie postawy pionowej oraz pomaga w kształtowaniu lateralizacji a także może skutecznie wpływać na eliminację trudności w koordynacji ruchów, utrzymania rytmu, zdolności przemieszczania się w przestrzeni oraz tworzenia schematu własnego ciała, niwelując problemy związane z relacjami przestrzennymi i percepcją własnego ciała.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu  „WSPÓLNY  ŚWIAT-  kompleksowa  rehabilitacja  dzieci  i  młodzieży  autystycznej”.

Projekt w 95 % finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

 


Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu