Obrazek
24lut

Zajęcia świetlicowe

 

Odbywają się zajęcia świetlicowe realizowane w ramach projektu: ?Wspólny Świat?- dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci autystycznych. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2  Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


ZAPRASZAMY DO FOTORELACJII Zajęcia świetlicowe

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu