Drodzy Rodzice, jeżeli możecie i dysponujecie czasem to 17 marca br. zapraszamy do włączenia się w dystrybucję palm wielkanocnych w parafii pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Pokoju oraz w parafii pw. NMP przy ul. Brzeskiej po każdym nabożeństwie. Zapisy prowadzi Katarzyna Goździołko, sekretariat Szkoły Przysposabiającej do Pracy, tel. 609 400 250. Zostały jeszcze wolne miejsca po Mszy Św.: ul. Pokoju godz. 18.00, godz. 10.00 – jedna osoba oraz ul. Brzeska: godz. 6.30 – jedna osoba, godz.8.00, godz.10.00 – jedna osoba, godz. 15.30 oraz godz. 18.00- jedna osoba. Zapraszamy do pomocy!

Przygotowanie palm i stroików wielkanocnych to już nasza tradycja. Wiemy, że mamy stałe grono sympatyków, którzy na nie czekają. Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców naszych podopiecznych, kadry i wszystkich przyjaciół, którzy mają na swoich posesjach dostęp do gałązek bazi i bukszpanu o dostarczenie ich do naszych placówek.
Zbiórkę prowadzimy w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem przy ul. Powstańców 4C i naszej szkole podstawowej przy ul. Pokoju 22

Fundacja „Wspólny Świat” informuje o zawarciu umowy darowizny z Fundacją PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza na kwotę 30 000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji zajęć z sensoplastyki i zakup materiałów plastycznych dla dzieci z autyzmem.

Dziękujemy za otrzymane wsparcie.

Konferencja on-line na temat zaburzeń koncentracji uwagi i ADHD 17.02.2024r.

 

NeuroAKTYWNI – to wydarzenie, które ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat:

Dlaczego warto wziąć udział?

Dla kogo jest ta konferencja? Nie tylko dla rodziców i osób żyjących z ADHD! Jeśli jesteś terapeutą, pedagogiem, psychologiem, czy po prostu pasjonatem psychologii – to wydarzenie jest dla Ciebie!

🎁 Bonus:

Materiał powstał w ramach realizacji zadania „wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia Wspólny Świat”.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 #PROO Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” informuje o realizacji umowy Nr Sp.526.2.2.2023.KG3 zawartej z Gminą Miejską Biała Podlaska na kwotę 290 000,00 zł z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. „Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby pracowni edukacyjnych Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

Dziękujemy za otrzymane wsparcie.

Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Stowarzyszenia „Wspólny Świat”

Budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Powstańców 4c.

Ułatwienia dostępu