Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XIV Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i Centrum Terapii Behawioralnej. Tematem tegorocznego Sympozjum jest: „Od jedności do różnorodności: współczesna psychologia behawioralna w działaniu”. Sympozjum odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 5-6 października 2024r.

Wykłady wygłoszą przedstawiciele trzech fal terapii behawioralnych, począwszy od stosowanej analizy zachowania (SAZ, ABA), przez terapię poznawczo-behawioralną (CBT) po terapie trzeciej fali: terapię dialektyczno-behawioralną(DBT), akceptacji i zaangażowania (ACT), schematów oraz opartą na analizie funkcjonalnej (FAP). W ramach sympozjum odbędzie się także sesja posterowa.
Wydarzenie to jest także okazją do świętowania 20-lecia Centrum Terapii Behawioralnej Beaty Ignaczewskiej.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu i program w linku poniżej:
https://14sympozjumptpb.konfeo.com/

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólny Świat” zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2024 roku o godz. 1530 w budynku przy ul. Powstańców 4c/1 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.

W przypadku braku qworum, II termin zebrania wyznaczony jest na godz. 1600.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej w dniu 5 czerwca 2024 roku:

1. Otwarcie zebrania, powitanie.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z działalności za okres kadencji 2023r., (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Wspólny Świat” z działalności za okres kadencji 2023r. Przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
9. Dyskusja.
10. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” Uchwała nr 2/2024/W
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Wspólny Świat” – Uchwała nr 3/2024/W
12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej(ocena działalności Stowarzyszenia-Uchwała nr 4/2024/W
13. Udzielenie absolutorium Zarządowi – Uchwała nr 5/2024/W
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Nasi podopieczni uczestniczyli w niezapomnianej, trzydniowej wycieczki nad morze!
To była ich pierwsza tak długa i daleka podróż bez rodziców – ogromne wyzwanie zarówno dla nich, jak i dla nas. Terapeuci przygotowywali uczniów przez długi czas, organizując nocowania w murach szkoły oraz wycieczki do pobliskich miejscowości.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi i wsparciu, wycieczka zakończyła się pełnym sukcesem!
Podopieczni spędzili fantastyczny czas, a my cieszymy się, że mogliśmy im to umożliwić. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. W trakcie trzydniowego wyjazdu uczestnicy wycieczki mieli okazję samodzielnie spędzać czas bez obecności rodziców, przemieszczać się różnymi środkami transportu: pociągami PKP Intercity na trasie Biała Podlaska – Gdynia Główna – Biała Podlaska, pociągami SKM, autobusami komunikacji miejskiej, taksówkami, melex-em. Uczniowie skorzystali z transportu morskiego – popłynęli promem na trasie Gdynia – Hel – Gdynia. Ponadto pokonali wiele kilometrów przemieszczając się pieszo. Odwiedzili miejsca związane z historią kraju takie jak Europejskie Centrum Solidarności w Stoczni Gdańskiej, zwiedzili statek muzeum Dar Pomorza oraz Muzeum Marynarki Wojennej, zobaczyli latarnię morską na Helu, wjechali kolejką na Kamienną Górę w Gdyni. Byli na helskim Cyplu przy Kopcu Kaszubów symbolizującym początek Rzeczypospolitej. Przemierzyli Szlak Fortyfikacji w Helu, zobaczyli zabytkowe bunkry, schrony, wierze kierowania ogniem.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z nadmorskim środowiskiem naturalnym spacerując promenadą helską, plażami, obserwując klify oraz nadmorską roślinność. Uczniowie odwiedzili Fokarium na Helu, mieli tam okazję obserwować foki, zwiedzić dostępne tam muzeum. Doświadczyli różnorodności ukształtowania terenu przemieszczając się w pasie nadmorskim.
Był to sprzyjający czas integracji uczniów ze społeczeństwem i grupą rówieśniczą poprzez przebywanie w miejscach użyteczności publicznej tj. restauracje, muzea, środkach komunikacji miejskiej, spacerując ulicami miast musieli się stosować do ogólnie przyjętych zasad i norm. Mieli okazję wspólnie przygotować grilla, spędzić miło czas. Jednocześnie wyjazd pozwolił rozwinąć umiejętności samoobsługowe uczestników wycieczki. Miał on pozytywny wpływ na samopoczucie podopiecznych i ich rodziców oraz przyczynił się do wzrostu samooceny uczniów. Doskonalili oni również swoje umiejętności komunikacyjne wyrażając swoje prośby i spostrzeżenia. Opiekunowie zdobyli nowe doświadczenia dotyczące całodobowej opieki nad osobami z niepełnosprawnością.
Wycieczka nad morze zorganizowana w ramach nauki samodzielności i integracji społecznej, dofinansowana przez MOPS
w Białej Podlaskiej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Galeria

Z ogromną radością ogłaszamy, że nasze Stowarzyszenie otrzymało darowiznę na zorganizowanie Specjalnego Dnia Dziecka dla dzieci z autyzmem!
To wspaniała wiadomość, która wypełnia nas serdeczną wdzięcznością. Dzięki tej darowiźnie będziemy mogli zapewnić Dzieciom niezapomniane chwile pełne radości, zabawy i wspólnego spędzania czasu.
Cieszymy się, że możemy wspierać i tworzyć przestrzeń, gdzie każde dziecko, bez względu na swoje wyzwania, może poczuć się wyjątkowo i docenione.
Serdecznie dziękujemy PEPCO za wsparcie i zaufanie, które nam udzielają w ramach programu grantowego Pepcolandia. To dzięki Waszej hojności możemy kontynuować naszą misję i zmieniać świat na lepsze dla naszych dzieci.
Śledźcie Nasze kanały społecznościowe, aby być na bieżąco i zobaczyć jak Nasi Podopieczni spędzili TEN Wyjątkowy Dzień!
Jeszcze raz ogromnie DZIĘKUJEMY!

Wydarzenie było dedykowane osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mające na celu integrację społeczności, propagowanie aktywności fizycznej oraz radosne spędzanie czasu razem. Nasi uczniowie ze szkoły podstawowej oraz dzieci z przedszkola wzięli udział w różnorodnych grach i zabawach sportowych, dostosowanych do ich indywidualnych możliwości. Dodatkowo mieli okazję do skorzystania z atrakcji takich jak ścianka wspinaczkowa, zajęcia plastyczne oraz malowanie twarzy, pozwalające im wcielić się w ulubione postacie z bajek. Czas spędzony podczas festiwalu był pełen zabawy, uśmiechów i radości tworząc niezapomniane wspomnienia.

Dziękujemy za zaproszenie, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Akademii Bialskiej, AB Turystyka i Rekreacja, Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia AB, do zobaczenia za rok!

 

Galeria

 

Prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”, Anna Chwałek, oraz wiceprezes, Marta Łukowska-Almaszy, wraz z podopiecznymi, uroczyście udali się do Urzędu Miasta Biała Podlaska. To miejsce, znane z przyjaznej atmosfery dla osób ze spektrum autyzmu, było celem wyjątkowej wizyty.

W trakcie wizyty delegacja Stowarzyszenia miała zaszczyt wręczyć Certyfikat Osobom Wspierającym Osoby z Autyzmem na ręce prezydenta Miasta Biała Podlaska. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane jako wyraz uznania dla zaangażowania i wsparcia udzielanego przez władze miasta dla osób z autyzmem oraz ich rodzin.

Ta radosna i uroczysta chwila była nie tylko okazją do podziękowań, ale również do podkreślenia znaczenia współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi a lokalnymi władzami dla tworzenia bardziej przyjaznego i zrozumiałego środowiska dla osób ze spektrum autyzmu oraz ich bliskich.

To wydarzenie stanowi doskonały przykład partnerskiej współpracy między społeczeństwem a władzami lokalnymi w budowaniu bardziej integracyjnej i zrównoważonej społeczności.

Terminy:
13-17 maja 2024 r.
20-24 maja 2024 r.

Miejsce realizacji:
Stowarzyszenie „Wspólny Świat”
ul. Powstańców 4c, Biała Podlaska

Program zajęć:
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie.

W ofercie:

Informacje o zapisach:
Telefon: +48 509 846 511
Email: sekretariat@wspolnyswiat.org

Z wielką przyjemnością informujemy, że Nasza Pani Prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat” Anna Chwałek została powołana do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2027.
Serdeczne gratulacje wszystkim powołanym członkom Rady oraz najlepsze życzenia owocnej pracy w realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Autyzm uznaje się za jedno z najczęstszych zaburzeń rozwojowych. Z roku na rok znacząco wzrasta liczba osób w spektrum. Według najnowszego badania amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) 1 na 36 dzieci ma zdiagnozowane zaburzenia ze spektrum autyzmu! https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
To oznacza, że coraz więcej dzieci i ich rodzin potrzebuje akceptacji i zrozumienia ze strony otoczenia.
Dzień Świadomości Autyzmu możemy obchodzić na wiele sposobów organizować marsze, biegi, spotkania, pokazy filmów na temat autyzmu, charytatywne aukcje i zbiórki lub świecić na niebiesko. Najważniejsze, aby wszystkie osoby w spektrum autyzmu i ich rodziny czuły się akceptowane i wiedziały, że znamy i rozumiemy ich potrzeby.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone każdego roku w kwietniu. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu ma na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz uwrażliwienie społeczeństwa na akceptację różnorodności i odmienności rozwojowej. Osoby ze spektrum autyzmu często spotykają się z dyskryminacją i izolacją. Zatem, bardzo ważne jest kształtowanie w społeczeństwie postawy pełnej empatii, zrozumienia i akceptacji. Zrozumienie autyzmu jest kluczem do budowania akceptacji i wsparcia dla osób z tą różnorodnością. Szanując ich indywidualność, tworzymy bardziej przyjazne i akceptujące społeczeństwo. Razem, poprzez edukację, empatię i akceptację, możemy stworzyć środowisko, w którym każdy czuje się akceptowany i doceniany, niezależnie od tego, czy ma autyzm, czy nie.

Dnia 4 kwietnia 2024 r., godz. 10.00 w Bialskim Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej, Galeria I Piętro Strefa Sztuki, ul. Warszawska 11 – została otwarta wystawa pt.: „Wspólny Świat – na co dzień z autyzmem” – autorstwa Pana Kamila Kowalczyka.
Wystawę otworzył prezydent miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk wraz z Panią Anną Chwałek, prezes Stowarzyszenia oraz Martą Łukowską – Almaszy, wiceprezes Stowarzyszenia. Dziękujemy za liczne przybycie.
Druga część wystawy dostępna jest również w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3. Następnie o godz. 16.30 w Parku Radziwiłłowskim – zorganizowano „BLUE RUN” Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu. Uczestnicy pokonali symboliczny dystans. Bieg poprowadził niezawodny Klub Biegacza Biała Biega, który na tę okoliczność przygotował pamiątkowe medale. W tym biegu każdy był zwycięzcą, łącząc się z osobami z autyzmem.

Dziękujemy wolontariuszom z Ośrodka Caritas W Białej Podlaskiej, Pani Małgorzacie Strzelec za „ręce do pomocy” oraz animatorki, które pięknie pomalowały twarze dzieciom. Dziękujemy Panu Pawłowi Łukijaniukowi (Wodzirej Paweł) za uświetnienie imprezy, jesteś MEGA! Podziękowania należą się również Pani Renata Dorosz z Pracowni florystycznej „Reni Decor” oraz Multicentrum w Białej Podlaskiej za udostępnienie pomieszczeń.

Razem dla autyzmu! Na niebiesko każdego dnia!
Dziękujemy za wsparcie i udział w wydarzeniach!

 

Galeria

 

Ułatwienia dostępu