Obrazek
26sie

Szkolenie VB-MAPP i nie tylko

Przygotowując się do nowego roku szkolnego pracownicy Stowarzyszenia Wspólny Świat zostali przeszkoleni z  zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz stosowania najnowszego na polskim rynku narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czyli VB-MAPP.

VB-MAPP posłuży terapeutom i nauczycielom do oceny umiejętności uczenia się oraz umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Narzędzie to będzie również wykorzystywane w układaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla naszych podopiecznych z uwzględniłem barier przeszkadzającym dzieciom w nauce i rozwoju języka. Wdrożenie VB-MAPP niewątpliwie wpłynie pozytywnie na jakość świadczonych przez nas usług edukacyjno-terapeutycznych.

Galeria >>>

Kategoria: Do przypisania

Ułatwienia dostępu